Adatvédelmi nyilatkozat


Szénási Andrea e.v. (adószám: 66481256-1-30) a www.sziporkamatek.hu weboldal üzemeltetője (továbbiakban: Adatkezelő) online versenyszervezési tevékenységével kapcsolatban kezeli a jelentkezők személyes adatait, kizárólag a versenyek lebonyolításának céljából, és a számlázással kapcsolatos kötelezettsége teljesítése érdekében. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a jelentkezők weboldalon kezelt személyes adatait.

Az adatkezelő elérhetősége: 30/223-9004, verseny@sziporkamatek.hu

Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felhasználó jelentkezéskor kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.

Az érintettek köre: a versenyekre jelentkező felhasználók.

A kezelt adatok köre: a felhasználók által a jelentkezés során megadott, a versenyszervezéshez szükséges adatok: Név, Születési idő, Lakcím, Iskola, Felkészítő tanár, Évfolyam, E-mail cím, Számlázási cím

Az adatgyűjtés célja: a versenyek szervezése és a nevezési díjak befizetését igazoló számlázás.

Az adatkezelés időtartama: az elektronikusan tárolt személyes adatok a jelentkezést követő 5 éven belül törlésre kerülnek.

A jelentkező kérelmezheti az adatkezelőnél
- tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
- személyes adatainak helyesbítését,
- személyes adatainak törlését vagy zárolását.

Ha korábban jelentkezést küldött, akkor a jelentkezéshez az elküldés pillanatában érvényes adatok lettek csatolva. A jelentkezéshez kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az adatkezelőnél levélben, vagy e-mailben kezdeményezheti.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a jelentkező erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a jelentkező kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.

Ha a jelentkező nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (https://www.naih.hu/uegyfelszolgalat,--kapcsolat.html) fordulhat.

A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról itt olvasható: Nemzeti Jogszabálytár (www.njt.hu)