Barangolás az algebrai kifejezések világában 9-11. osztály

A középiskolai tanulmányok során az algebrai kifejezések elsajátítása kiemelt fontosságú. Rendkívüli módon fejleszti a logikát, a matematikai gondolkodást, és ez által a problémamegoldó képességet.

 

1. A verseny célja

A tehetséggondozás, a matematikai logika és az önálló feladatmegoldó képesség fejlesztése.

 

2. A verseny kategóriái

A verseny évfolyamonként (9., 10. és 11. évfolyam) kerül megrendezésre három fordulóval és egy országos döntővel.

 

3. A verseny tananyaga

9. évfolyam - MŰVELETEK ALGEBRAI TÖRTEKKEL

 • Az összeadás/szorzás műveleti tulajdonságainak alkalmazása
 • Polinomok szorzása, zárójelfelbontás
 • Szorzattá alakítás kiemeléssel és nevezetes azonosságok felhasználásával
 • Egyszerűsítés
 • Közös nevezőre hozás, összevonás
 • Algebrai törtek szorzása, osztása
 • Algebrai törtek értelmezési tartományának meghatározása

 

10. évfolyam - IRRACIONÁLIS KIFEJEZÉSEK + 9. évfolyam anyaga

 • A gyökvonás azonosságainak alkalmazása
 • Kivitel gyökjel elé, bevitel gyökjel alá
 • Nevező gyöktelenítése
 • Értelmezési tartomány meghatározása
 

11. évfolyam - EXPONENCIÁLIS, LOGARITMIKUS, TRIGONOMETRIKUS KIFEJEZÉSEK + 9-10. évfolyam anyaga

 • A logaritmus azonosságainak alkalmazása
 • Trigonometrikus azonosságok, addíciós tételek alkalmazása

 

4. A feladatsorok felépítése

A feladatlapok évfolyamonkénti bontásban 3-3 feladatot tartalmaznak, melyek egyenként 10-10 pontot érnek. A válaszokat indokolni kell. Minden feladatot külön lapon kérünk megoldani!

Maximálisan elérhető pontszám feladatlaponként: 30 pont.

 

5. A megoldás beküldése

A megoldott feladatlapot postai úton kell eljuttatni az alábbi címre: SZIPORKA MATEK, 3001 Hatvan, Pf. 22 VAGY szkennelve lehet elküldeni a verseny@sziporkamatek.hu e-mail címre.

A feladásnál a postai bélyegző dátuma a mérvadó. E-mailben történő küldésnél a levél mellékletének formátuma PDF legyen.

 

6. A nevezés

A versenyre nevezni a www.sziporkamatek.hu oldalon lehet a jelentkezési lap kitöltésével.

Nevezési határidő: 2018. október 31.

A nevezési díj 2000 Ft/fő, amelyet a nevezési lapon feltüntetett e-mail címre küldött díjbekérő alapján kell átutalni. A közleményben kérjük a díjbekérő sorszámát feltüntetni, ennek hiányában a befizetést nem tudjuk beazonosítani! A díjbekérő egyben azt is jelenti, hogy a jelentkezést befogadtuk.

A befizetett összegről számlát állítunk ki a jelentkezéskor megadott névre és címre.

Rózsaszínű postai csekken történő befizetést csak akkor tudunk elfogadni, ha a csekk hátulján a közleményben feltüntetésre kerül a díjbekérő sorszáma.

A nevezési díj befizetésének határideje: 2018. november 15.

7. A verseny menete

2018. október 31.

Nevezési határidő.

2018. november 15.

A nevezési díj befizetésének határideje.

2018. november 20.

Az 1. forduló feladatlapja a jelentkezési lapon megadott e-mail címre megküldésre kerül.

2018. december 15.

Az 1. forduló megoldott feladatlapjának visszaküldési határideje.
A 2. forduló feladatlapja a jelentkezési lapon megadott e-mail címre megküldésre kerül.

2019. január 15.

A 2. forduló megoldott feladatlapjának visszaküldési határideje.
A 3. forduló feladatlapja a jelentkezési lapon megadott e-mail címre megküldésre kerül.

2019. január 20. Az 1. forduló eredményeinek közzététele a weboldalon.

2019. február 15.

A 3. forduló megoldott feladatlapjának visszaküldési határideje.

2019. február 20. A 2. forduló eredményeinek közzététele a weboldalon.

2019. március 20.

A 3. forduló eredményeinek közzététele a weboldalon.

Az összesített pontok alapján az országos döntőbe bejutott tanulók nevének közzététele a weboldalon.

2019. április 27.

Minden versenyző oklevelet kap a három fordulóban elért helyezéséről.

Országos döntő, mely a korábbi évektől eltérően idéntől Budapesten kerül megrendezésre.

Az eredmények közzétételekor az egyes feladatokra adott részpontszámok is feltüntetésre kerülnek.

A megoldások értékelésével kapcsolatos esetleges reklamációt legfeljebb az eredmények közzététele utáni öt napon belül fogadunk el.

 

 

"Matematika nélkül ahelyett, hogy aktív résztvevői lennénk,
csak passzív megfigyelői lehetünk a természet táncának."

Michio Kaku

 

Szeretettel várjuk versenyzőinket!

 

SZIPORKA ORSZÁGOS MATEMATIKA VERSENY
versenyszervezők